NWA werkt aan energie oplossingen voor oude binnensteden en bedrijfsterreinen met groene waterstof als duurzame vervanger voor aardgas.

Wat we doen

Om het gebruik van groene waterstof als warmtebron dichterbij te brengen ontwikkelt NWA samen met gemeenten en stakeholders pilots en projecten. We verzamelen en delen kennis en smeden langlopende allianties van burgers, overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Trajecten begeleiden

NWA ondersteunt partijen die samen een waterstofproject willen starten in de wijk of gemeente. We begeleiden trajecten van start tot oplevering. We leveren kennis, smeden stevige allianties, we organiseren activiteiten en communicatie die draagvlak en betrokkenheid van deelnemers en eindgebruikers vergroten.

Financiën regelen

NWA zoekt naar financiering voor projecten met groene waterstof als energiedrager. Wij adviseren over subsidies voor de onderzoek- en planfase. Voor de realisatie zoeken we deelnames van particuliere en professionele investeerders. Zo creëren we win-win-kansen voor burgers en ondernemers.

Kennis delen

De productie van groene waterstof is nu (nog) kostbaar en complex. Daarom deelt NWA kennis en info met partijen die willen starten met groene waterstof in de wijk. Zo leren we samen en ontwikkelen we nieuwe werkwijzen, technieken en producten.